آسیاتک از افتا گواهینامه مدیریت امنیت اطلاعات گرفت

 
آسیاتک گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) را از سوی مرکز افتا دریافت کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک، این گواهینامه در راستای نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات، توسط دبیر کمیته ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مرکز افتا به مدیرعامل شرکت انتقال داده آسیاتک اعطا شد.
 
پس از اخذ گواهینامه بین المللی نظام مدیریت امنیت اطلاعات در سال 1393 صلاحیت نظام مدیریت امنیت اطلاعات این شرکت توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز تایید شد؛  گواهینامه ISMS شرکت انتقال داده آسیاتک ۳ سال اعتبار دارد.