آهن آنلاین در تلاش برای بهبود پیوند تکنولوژی و بازار فولاد

آهن آنلاین در تلاش برای بهبود پیوند تکنولوژی و بازار فولاد

صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین صنایع هر کشور به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که مصرف سرانه‌ی فولاد به‌عنوان شاخصی مهم در ارزیابی صنعتی‌بودن کشور در نظر گرفته می‌شود.