آپدیت مه ۲۰۱۹‌ ویندوز ۱۰‌منتشر شد؛ چگونه این آپدیت را دریافت کنیم؟

آپدیت مه 2019‌ ویندوز 10‌منتشر شد؛ چگونه این آپدیت را دریافت کنیم؟

به‌روزرسانی ماه مه ۲۰۱۹ ویندوز ۱۰ اواسط فروردین‌ماه معرفی شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت، از امروز در دسترس کاربران قرار گرفته است.