آیا توییتر به پست های ترامپ در این شبکه اجتماعی لایک تقلبی می‌دهد؟

مطلب آیا توییتر به پست های ترامپ در این شبکه اجتماعی لایک تقلبی می‌دهد؟ برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/

گفته شده که توییتر به پست های ترامپ لایک تقلبی داده است. این موضوع واکنش کاربران در این شبکه اجتماعی را به دنبال داشت. به گزارش تکراتو، تعداد زیادی از کاربران توییتر از دریافت اعلان هایی خبر داده‌اند که بر اساس آن دوستان آنها پست های ترامپ را لایک کرده‌اند. اما در ادامه مشخص شد...

مطلب آیا توییتر به پست های ترامپ در این شبکه اجتماعی لایک تقلبی می‌دهد؟ برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/