آیا فروپاشی اتحاد بین رنو نیسان و میتسوبیشی، نزدیک است؟

آیا فروپاشی اتحاد بین رنو نیسان و میتسوبیشی، نزدیک است؟

گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی در شرایط بحرانی است و احتمال جدایی این شرکت‌ها وجود دارد.