آیفون‌های ساخت هند به اروپا صادر می‌شوند

آیفون‌های ساخت هند به اروپا صادر می‌شوند

هند در اقدامی تازه، آیفون‌های تولیدشده در این کشور را به کشورهای اروپایی صادر می‌کند.