آینده روشنی که درانتظار سبک زندگی فریلنسری است

آینده روشنی که درانتظار سبک زندگی فریلنسری است

فریلنسرها سبک اشتغال را در دنیای مدرن متحول کرده‌اند و روند موجود و استقبال شرکت‌ها از این سبک کاری، نوید آینده‌ی پربارتر را برای آن‌ها می‌دهد.