ابرآمد متولد شد؛ تلاش جدی همکاران سیستم در حوزه رایانش ابری

ابرآمد متولد شد؛ تلاش جدی همکاران سیستم در حوزه رایانش ابری

شرکت ابرآمد، زیرمجموعه‌ی همکاران سیستم، باهدف تمرکز روی حوزه‌ی رایانش ابری شروع به فعالیت کرده است.