استارتاپ شناسه به پورتفو مدیریت ثروت ستارگان پیوست!

مطلب استارتاپ شناسه به پورتفو مدیریت ثروت ستارگان پیوست! برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/

شرکت مدیریت ثروت ستارگان که پیش تر خبر سرمایه گذاری‌هایش بر استارتاپ‌های فینتکی از جمله آسان‌بورس، قسطا، رده و … منتشر شده بود، آبان ماه امسال، هشتمین سرمایه گذاری خود در سال 1398 را به نام استارتاپ شناسه معرفی کرد. شناسه راهکاری است که برای شناسه‌دار و قابل رهگیری نمودن پرداختی‌های اشخاص استفاده می‌شود. شناسه...

مطلب استارتاپ شناسه به پورتفو مدیریت ثروت ستارگان پیوست! برای اولین بار در وب سایت تکراتو - اخبار روز تکنولوژی نوشته شده است. - تکراتو - اخبار روز تکنولوژی - - https://techrato.com/