استفاده از Apple Health برای تنظیم صدای هدفون متصل به آیفون

استفاده از Apple Health برای تنظیم صدای هدفون متصل به آیفون

با استفاده از Apple Health، اطلاعات سطح صدای هدفون را مشاهده کنید و از آسیب رساندن به شنوایی خود جلوگیری کنید.