المپوس ۱۰۰ ساله شد

 المپوس ۱۰۰ ساله شد

شرکت ژاپنی المپوس، تولیدکننده‌ی تجهیزات تصویربرداری و محصولات اپتیک، با انتشار مستند کوتاهی، تولد ۱۰۰ سالگی شرکت را جشن گرفت.