اپل، گوگل را به‌خاطر ترس‌پراکنی در میان کاربرانش موردانتقاد قرار داد

اپل، گوگل را به‌خاطر ترس‌پراکنی در میان کاربرانش موردانتقاد قرار داد

پس از آنکه گوگل در روزهای گذشته از وجود یک آسیب‌پذیری iOS خبر داد، اپل اکنون این شرکت را به‌خاطر دامن‌زدن به هراس و نگرانی در میان کاربرانش مورد انتقاد قرار داد.