ایرانی ها روزی ۷ ساعت در فضای مجازی می چرخند

معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است گفت: در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالی است که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.
 
امیر خوراکیان در همایش «آسیب های نوپدید در فضای مجازی؛ فرصت ها و تهدیدها» گفت: امروز بحث پول مجازی مطرح است که در تلگرام هم قرار بود پولی وارد شود که می خواست تعاملات را به دست بگیرد که البته فعالیت اقتصادی کشور را مختل می کرد و سرمایه در گردش مردم به این فضا می رفت و یکی از دلایل فیلتر تلگرام همین بود.
خوراکیان گفت: فضای مجازی بستری است که شرایطی را آماده کرده تا پنج فناوری شامل فناوری کوانتوم، فناوری نانو، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و فناوری شناختی به همدیگر بپیوندند و نتیجه آن این است که در دهه آینده تحولی جدید رخ دهد.
 معاون مرکز ملی فضای مجازی به افزایش روزافزون سیطره فضای مجازی، پرداخت و افزود: واتس اپ در 109 کشور برترین پیام رسان است. تعداد شهروندان این پیام رسان از بسیاری کشورها بزرگ تر است. بعد از واتس اپ، یاهو مسنجر و سپس وایبر قرار دارد.
خوراکیان با بیان اینکه پنج درصد اقتصاد بازی های یارانه ای، ایرانی است ادامه داد: در حوزه رسانه های اجتماعی وضعیت مان نسبت به دنیا وضعیت خوبی نیست و مصرف کننده هستیم و قبل از فیلتر تلگرام، 60 درصد مردم از آن استفاده می کردند.
خوراکیان با بیان اینکه میانگین استفاده از فضای مجازی در دنیا چهار ساعت در روز است گفت:  در ایران این عدد بالای هفت ساعت است و این در حالی است که باید بدانیم از این فضا با چه سبک و سیاقی و تا چه میزانی استفاده کنیم.
وی به استفاده از اینترنت در جهان پرداخت و گفت: در دنیا بین فرزند و والدین توافق نامه ای وجود دارد که چند ساعت باید از اینترنت استفاده کنند و البته کودکان آنها باید اینترنت خانواده را استفاده کنند که با اینترنت معمول متفاوت است.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه اگر بچه ها منافع این فضا را بدانند دیگر به عنوان مصرف کننده صرف فعالیت نمی کنند، ادامه داد: دانش آموزان می توانند ایده پرداز و نرم افزار نویس شوند و اقتصاد آینده شان را تأمین کنند؛ همچنین در این فضا فرصت اشتغال بسیار زیاد و بکر است و باید روی نوجوانان و جوانان کار کنیم که از حالت مصرف کننده خارج شوند.