بیوگرافی کلود شانون، استاد رمزنگاری و پدر نظریه اطلاعات

بیوگرافی کلود شانون، استاد رمزنگاری و پدر نظریه اطلاعات

کلود شانون یکی از چهره‌های ماندگار دنیای رمزنگاری و نظریه‌پرداز نظریه‌ی اطلاعات بود که مفاهیم مهمی در دنیای کامپیوتر پایه‌گذاری کرد.