تشریح جزئیات مربوط‌به پردازنده‌ ابررایانه فرانتیر توسط AMD

تشریح جزئیات مربوط‌به پردازنده‌ ابررایانه فرانتیر توسط AMD

طی رویداد کامپیوتکس ۲۰۱۹، AMD ضمن افشای کدنام پردازنده‌ی اپیک مبتنی بر معماری ذن ۴، جزئیات تازه‌ای درباره پردازنده‌ی مورداستفاده در ابررایانه‌ی فرانتیر فاش کرد.