تلاش برای نجات درختان موز از خطر انقراض

تلاش برای نجات درختان موز از خطر انقراض

درختان موز در سرتاسر جهان در معرض خطر ناشی از بیماری پاناما قرار گرفته‌اند و باید برای نجات آن‌ها چاره ای اندیشیده شود.