جایگاه هشتم محتوای فارسی اینترنت درجهان

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتر به سهم محتوای فارسی اینترنت اشاره کرد و گفت: سهم محتوای فارسی اینترنت به ۲.۱ درصد در جایگاه هشتم جهان رسید.
 
 
 
 رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توییتر به سهم محتوای فارسی اینترنت اشاره کرد و گفت: سهم محتوای فارسی اینترنت به ۲.۱ درصد در جایگاه هشتم جهان رسید.
 
 
وی اعلام کرد که این آمار بر اساس گزارش W3Tech تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ منتشر شده است.