جمع بندی کنفرانس بیلد ۲۰۲۰ مایکروسافت

جمع بندی کنفرانس بیلد 2020 مایکروسافت

همایش بیلد 2020 سرانجام به‌پایان رسید و مایکروسافت چندین خبر مهم به‌ویژه برای توسعه‌دهندگان اعلام کرد که درادامه، آن‌ها بررسی را می‌کنیم.