جهش‌ ویروس کرونا و احتمال آغاز موج خطرناک‌تر کووید ۱۹

جهش‌ ویروس کرونا و احتمال آغاز موج خطرناک‌تر کووید ۱۹

به گفته‌ی کارشناسان، واریانت جدید ویروس کرونا که در بریتانیا ظاهر شده است، ممکن است موج جدید و خطرناکی از دنیاگیری کووید ۱۹ آغاز کند.