حل معمای دو هزار ساله‌ و روشی برای ساخت لنزهای عکاسی باکیفیت

حل معمای دو هزار ساله‌ و روشی برای ساخت لنزهای عکاسی باکیفیت

یک فیزیک‌دان مکزیکی موفق به حل مسئله‌ای قدیمی در علم اپتیک شد که احتمالا روشی را برای ساخت لنزهای با کیفیت‌تر عکاسی پیشنهاد دهد.