حمایت مالی شرکت هواپیمایی KLM از ساخت هواپیمای V شکل

حمایت مالی شرکت هواپیمایی KLM از ساخت هواپیمای V شکل

پس از سال‌ها استفاده از هواپیماهایی با ترکیب بال و کابین مسافر به شکل لوله، حالا نسل جدیدی از هواپیما با ظاهری متفاوت و نیازمند به سوخت کمتر در راه است.