راه‌اندازی اولین مرکز داده مایکروسافت در خاورمیانه

راه‌اندازی اولین مرکز داده مایکروسافت در خاورمیانه

مایکروسافت مرکز داده‌ای در خاورمیانه راه‌اندازی کرده و دراین‌زمینه، تلاش می‌کند در بین رقبایش پیشتاز باشد.