طرح شکایت ایالت‌ تگزاس علیه گوگل با محوریت تبلیغات

طرح شکایت ایالت‌ تگزاس علیه گوگل با محوریت تبلیغات

دادستان‌های ایالت تگزاس به دلیل رفتار ضد رقابتی در صنعت تبلیغات، شکوائیه‌ای علیه گوگل تنظیم کرده‌اند.