عملکرد عالی تسلا مدل ۳ در آزمایش تصادف یورو NCAP

عملکرد عالی تسلا مدل 3 در آزمایش تصادف یورو NCAP

جدیدترین نتایج تست ایمنی در یورو NCAP نشان می‌دهد که تسلا مدل ۳ جزو ایمن‌ترین خودروها در کلاس خود است. 

عملکرد عالی تسلا مدل ۳ در آزمایش تصادف یورو NCAP

عملکرد عالی تسلا مدل 3 در آزمایش تصادف یورو NCAP

جدیدترین نتایج تست ایمنی در یورو NCAP نشان می‌دهد که تسلا مدل ۳ جزو ایمن‌ترین خودروها در کلاس خود است.