فرآیند استخدام در ۱۰ سال گذشته چه تغییراتی داشته است

فرآیند استخدام در ۱۰ سال گذشته چه تغییراتی داشته است

به پایان سال ۲۰۱۹ نزدیک می‌شویم و بد نیست نگاهی به ۶ روندی داشته باشیم که در ۱۰ سال گذشته، فرایند استخدام کسب‌وکارها را متحول کرده‌اند.