فناوری چاپ سه‌بعدی به یاری فضانوردان می‌آید

فناوری چاپ سه‌بعدی به یاری فضانوردان می‌آید

فضانوردان به‌زودی قادر خواهند بود برای ترمیم پوست و استخوان آسیب‌دیده‌ی خود، بافت‌های سه‌بعدی جدیدی را با استفاده از سلول‌های خود چاپ کنند.