فیزیک خردشدن هندوانه و اهمیت استفاده از کلاه ایمنی

فیزیک خردشدن هندوانه و اهمیت استفاده از کلاه ایمنی

اگر منشأ هر قانون را بدانیم، رعایت آن ساده‌تر می‌شود؛ ازاین‌رو، دلیل اجبار کارگران به استفاده از کلاه ایمنی در کارگاه‌های صنعتی هم می‌تواند با آزمایشی ساده ثابت شود.