فیزیک هسته‌ای؛ از ماری کوری تا لیزه مایتنر

فیزیک هسته‌ای؛ از ماری کوری تا لیزه مایتنر

فیزیک هسته‌ای شاخه‌ای از فیزیک به‌حساب می‌آید که عمرش کمی بیشتر از صد سال است، با این حال در همین مدت کاربردهای فراوانی داشته و به سلاحی کشتار جمعی تبدیل شده است!