قانون جدید FAA اجازه ردیابی پهپادها را به پلیس خواهد داد

قانون جدید FAA اجازه ردیابی پهپادها را به پلیس خواهد داد

اداره‌ی هوانوردی فدرال ایالات متحده قرار است قوانینی برای تسریع استفاده‌ی تجاری از پهپادها تصویب کند.