محدودیت عرضه‌ نینتندو سوییچ در ژاپن بر اثر شیوع ویروس کرونا

محدودیت عرضه‌  نینتندو سوییچ در ژاپن بر اثر شیوع ویروس کرونا

کنسول دستی نینتندو سوییچ تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا با مشکل عرضه در بازار ژاپن رو‌به‌رو شده است.