محققان سیستم خنک‌کننده آبی درون‌تراشه‌ای معرفی کردند

محققان سیستم خنک‌کننده آبی درون‌تراشه‌ای معرفی کردند

سیستم خنک‌کننده‌ی جدیدی برای تراشه‌های کامپیوتری پیشنهاد شده است که از جریان آب در داخل تراشه برای انتقال گرما استفاده می‌کند.