مدیر اسبق امنیت فیسبوک خواستار کناره‌گیری مارک زاکربرگ از سمت مدیر عاملی فیسبوک شد

مدیر اسبق امنیت فیسبوک خواستار کناره‌گیری مارک زاکربرگ از سمت مدیر عاملی فیسبوک شد

مدیر اسبق امنیت فیسبوک معتقد است زمان آن فرا رسیده تا مارک زاکربرگ از سمت مدیرعاملی فیسبوک کناره‌گیری کند.