مصاحبه با پژوهشگر هوش مصنوعی شرکت فیسبوک

مصاحبه با پژوهشگر هوش مصنوعی شرکت فیسبوک

محققان هوش مصنوعی به دنبال راهی برای آموزش تفکر و تصمیم‌گیری به کامپیوتر هستند؛ جالب است ببنیم این افراد در یک روز کاری چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند.