معرفی کتاب ذهنیت موسس اثر جیمز آلن و کریس زوک

معرفی کتاب ذهنیت موسس اثر جیمز آلن و کریس زوک

رویای همه‌ی کسب‌وکارها این است که روزی به سازمانی بزرگ و حرفه‌ای تبدیل شوند، اما پس از مدتی گرفتار پاردوکس رشد می‌شوند. بزرگ‌شدن اندازه‌ی شرکت، هم منفعت دارد و هم زیان. پس چه باید کرد؟