منتخب‌ عکس‌های علمی هفته از نگاه زومیت؛ از  کشف مقبره کاهنان اعظم مصر تا ادامه شیوع ویروس کرونا

منتخب‌ عکس‌های علمی هفته از نگاه زومیت؛ از  کشف مقبره کاهنان اعظم مصر تا ادامه شیوع ویروس کرونا

در سری بیستم و پنجم از مجموعه تصاویر برتر هفته، نگاهی به عکس‌‌هایی از مقبره کاهنان اعظم مصر تا ادامه شیوع ویروس کرونا خواهیم انداخت.