«نشان در نشان» به‌عنوان نماد ملی @ معرفی شد

«نشان در نشان» به‌عنوان نماد ملی @ معرفی شد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از نماد «نشان در نشان» در پنجمین همایش ملی فضای مجازی پاک به‌عنوان جایگزین @ رونمایی کرد.