نگاهی به محصولات تجاری ایسوس در غرفه های VIP ایسوس

نگاهی به محصولات تجاری ایسوس در غرفه های VIP ایسوس

در کامپیوتکس امسال ایسوس علاوه‌بر غرفه های عمومی در طبقه چهارم سالن Nangang hall، در طبقه پنجم نمایشگاه دو اتاق ویژه را به منظور نمایش آخرین دستاوردهای مخصوص کسب‌و‌کار خود به نمایش گذاشت.