نگاهی جامع به کارت‌های گرافیک RTX Super؛ همه‌ی داشته‌های انویدیا

نگاهی جامع به کارت‌های گرافیک RTX Super؛ همه‌ی داشته‌های انویدیا
در این مقاله به بررسی عمیق ویژگی‌ها و تغییرات معماری کارت‌های RTX Super انویدیا پرداخته، در پایان نگاهی به سطح عملکرد برخی از این کارت‌ها در عناوین مختلف گیم خواهیم داشت.