نگاهی عمیق به ام جی ZS مدل ۲۰۱۹

نگاهی عمیق به ام جی ZS مدل ۲۰۱۹

ام جی ZS کراس‌اور کوچک جدید از شرکت انگلیسی‌چینی ام جی است و وارد بازار بریتانیا نیز شده است.