هواوی به دنبال امضای قرارداد عدم جاسوسی با دولت‌ها است

هواوی به دنبال امضای قرارداد عدم جاسوسی با دولت‌ها است

بعد از اینکه دولت آمریکا هواوی را به جاسوسی برای دولت چین متهم کرد، این شرکت در پی امضای قرارداد عدم جاسوسی با دولت‌های مختلف است.