ویروس کرونا به‌آسانی از لمس سطوح یا اشیاء منتقل نمی‌شود

ویروس کرونا به‌آسانی از لمس سطوح یا اشیاء منتقل نمی‌شود

طبق آخرین یافته‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده (CDC)، انتقال ویروس کرونا از سطوح آلوده هنوز یک احتمال است.