پتنت جدید هواوی و احتمال ساخت گوشی تاشدنی با سه نمایشگر

پتنت جدید هواوی و احتمال ساخت گوشی تاشدنی با سه نمایشگر

اطلاعات پتنت جدید هواوی از دستگاهی تاشدنی با بهره‌مندی از سه نمایشگر خبر می‌دهد که از دو قسمت تا می‌شود.