چرا برخی افراد حس بویایی خوبی دارند؟

چرا برخی افراد حس بویایی خوبی دارند؟

برخی افراد حس بویایی بسیار قوی دارند اما آیا حس بویایی ویژگی ذاتی است که از زمان تولد در افراد وجود دارد یا به مرور به دست می‌آید؟