چرا عرضه‌های عمومی سهام اخیر شرکت‌ها با شکست همراه بودند؟

چرا عرضه‌های عمومی سهام اخیر شرکت‌ها با شکست همراه بودند؟

استارتاپ‌های مشهور فناوری در ماه‌های گذشته سهام خود را به‌صورت عمومی در بازار عرضه کردند، اما اکثر آن‌ها بازخوردهای اولیه‌ی خوبی نداشتند.