کاخ سفید درحال بررسی عملکرد شرکت‌های مرتبط با تنست در بخش سیاست‌های تجمیع داده است

کاخ سفید درحال بررسی عملکرد شرکت‌های مرتبط با تنست در بخش سیاست‌های تجمیع داده است

مقامات واشنگتن از شرکت‌های در ارتباط با تنسنت مانند اپیک گیمز و ریوت گیمز در مورد سیاست‌های امنیت داده پرس‌وجو کرده‌اند.