کشف سیاره‌ای بیگانه که به دور ستاره‌ای مرده می‌چرخد

کشف سیاره‌ای بیگانه که به دور ستاره‌ای مرده می‌چرخد

سیاره‌ی فراخورشیدی تازه‌کشف‌شده‌ای که به دور کوتوله‌ی سفیدش می‌چرخد، می‌تواند اطلاعات تازه‌ای درباره‌ی نحوه‌ی مرگ سیاره‌ها دراختیارمان قرار دهد.