کیا کادنزا K7 مدل ۲۰۲۰ معرفی شد

کیا کادنزا K7 مدل ۲۰۲۰ معرفی شد

نسخه فیس‌لیفت و مدل ۲۰۲۰ سدان بزرگ کیا کادنزا با تغییراتی در فضای داخل و نمای بیرونی عرضه می‌شود.