کیف ‌پول‌های سخت افزاری رمزارزها قابل ‌هک هستند

کیف ‌پول‌های سخت افزاری رمزارزها قابل ‌هک هستند

نتایج تحقیقاتی جدید نشان می‌دهد کیف‌ پول‌های سخت‌افزاری با وجود همه‌ی مزیت‌های امنیت‌محورشان ازلحاظ‌تئوری به‌شکل کامل ایمن نیستند و می‌شود به‌درون آن‌ها نفوذ کرد.