گزارشی تحلیلی از فضای استارتاپی ایران

گزارشی تحلیلی از فضای استارتاپی ایران

گزارش تحلیلی از فضای استارتاپی کشور به فعالان حوزه کمک ‌می‌کند اطلاعات ارزشمندی از سمت‌وسوی اکوسیستم استارتاپی ایران، نیازها، موانع و مشکلات آنان داشته باشند.