گنجشک‌ها هم از داروهای پیشگیرانه استفاده می‌کنند

گنجشک‌ها هم از داروهای پیشگیرانه استفاده می‌کنند

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که گنجشک‌ها مانند انسان‌، از گیاهان برای پیشگیری از بیماری استفاده می‌کنند.